Ι FUEL YOUR FUTURE

More Than 15k +
Courses Online.

Get access to high quality learning wherever you are, with online courses, programs and degreescreated by leading universities..

How it works

Ι FUEL YOUR FUTURE

More Than 15k +
Courses Online.

Get access to high quality learning wherever you are, with online courses, programs and degreescreated by leading universities..

How it works

589
Creative Events
589
Creative Events
589
Creative Events
589
Creative Events
View More
View More

| Fill the Form   COURSE

  About The Course

  So many young people can’t create their own content and market their own brands. With the power of storytelling, your brand can organically reach places. By signing up for my online course you will have secret (but easy) steps to create your own successful brand through storytelling. Storytelling is considered to be one of the most important factors for growing your business in an organic way. If you agree with the saying “There is no greater power on this earth than story” and want to understand how with the “Power of Storytelling” you can create your own brand and connect with your audience then, this is the perfect course to achieve it.

  What you will learn from this course?

  Chapter 1- What is Storytelling and Content Marketing?

  Storytelling is a content marketing strategy that any brand, company, product or service can greatly benefit from. People remember stories. If you put a story capable of evoking emotions in your viewers, they will never forget the experience.

  Chapter 2- Use of Brand Storytelling.

  Brand storytelling is using a narrative to connect your brand to customers, with a focus on linking what you stand for to the values you share with your customers.

  Chapter 3- What Really Makes a Good Story

  A good story is about something the audience always remembers only because they find it interesting.

  Chapter 4- How to be an Effective Storyteller?

  A good storyteller is someone who can hold an audience in the palm of their hand through compelling stories.

  Chapter 5- How to use your stories across Social Media?

  Stories can be a huge boom to your brand as they show your Brand’s Human Side as people connect with people, not brands.

  Chapter 6- Brand Storytelling.

  It is something that tells your company story to to connect with your audience. It is the story of how your company’s aspirations, vision and mission.

  Chapter 7- Examples of Brands using Storytelling.

  Brand storytelling is a powerful way to connect with your audience in a human way. There are many such examples of Brands like Apple, Nike who have applied Brand Storytelling beautifully and won hearts.

  Chapter 8- Storytelling Roadmap.

  A Storytelling Roadmap helps you identify your ideal audience and match your content objectives towards your end goal.

  Chapter 9- 5 Secrets of Storyteller.

  A secret storyteller is someone who share interesting stories to grab the audience’s attention, and say something that resonates with the audience long even after the story is over.

  Chapter 10- Ultimate Guide to Storytelling.

  A true Storyteller is someone who is authentic to sharing stories Fearlessly.

  COURSE FOR

  Who is This Course For?

  For anyone, who bleed’s content and has it in their veins:

  Learn from course.
  ENROLL

  How to Enroll?

  Online Course


  The E- Book


  2 hour Mentorship


  Guided Process

  ENROLL

  What You Will Get?

   Lifetime access to course content 

  Learning through our Learning Managemnet System(LMS)
   
  Certification of course completion from Techgyan in association with Megalith IIT Kharagpur
   
  Learn Anytime and from Anywhere and get Certified
   
  Get Expertise on the course you choose
  JOIN NOW

  Why You Should Join Us?

  Free Bonus-1

  Resume Building Workshop
  Let us guide you to prepare your resume, because we know what HR’s want.

  Value: INR 3,000/-

  Fill the form

    

   Hurry up for Our Free
   UX Design Webinar!

   Sign Up Now +
    
    
   TESTIMONIALS

   What People Say?

   We’ll then ask you to tell us your current level of English or invite you to take our quick 20 minute placement test so we can make sure you start learning English.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

   TESTIMONIALS

   What People Say?

   We’ll then ask you to tell us your current level of English or invite you to take our quick 20 minute placement test so we can make sure you start learning English.

   -Nina Farell,
   @smashingmagazine

   “Choosing online studies was the best way to do it – the internet is fast, cheap & popular and it’s easy to communicate in social media with native speakers.”

   -Nina Farell,
   @smashingmagazine

   “Choosing online studies was the best way to do it – the internet is fast, cheap & popular and it’s easy to communicate in social media with native speakers.”

   -Nina Farell,
   @smashingmagazine

   “Choosing online studies was the best way to do it – the internet is fast, cheap & popular and it’s easy to communicate in social media with native speakers.”

   -Nina Farell,
   @smashingmagazine

   “Choosing online studies was the best way to do it – the internet is fast, cheap & popular and it’s easy to communicate in social media with native speakers.”

   | ABOUT US

   Learn New Skills,
   Advance Your Career

   Iguru has a first rate academic program, a fully qualified. With over 50 years of experience teaching English around the world, we know that no two learners are the same. That’s why we tailor our course to your learning level, motivations and lifestyle. Set your level!
    

   Call Us +1 888 561 795 1 or

   View Course
   | FAQ’S

   Popular Questions

   What if I did not receive a password reset message?

   Whether you want to develop as a professional or discover a new hobby, there’s an online course for that.

   What if I did not receive a password reset message?

   Whether you want to develop as a professional or discover a new hobby, there’s an online course for that.

   What if I did not receive a password reset message?

   Whether you want to develop as a professional or discover a new hobby, there’s an online course for that.

   What if I did not receive a password reset message?

   Whether you want to develop as a professional or discover a new hobby, there’s an online course for that.

   What if I did not receive a password reset message?

   Whether you want to develop as a professional or discover a new hobby, there’s an online course for that.